Azerbaycan Dovlet Ressamliq Akademiyasi

Nerimanov r-nu, Heyder Eliyev prosp. 58

AZ1029 Baku , Азербайджан

ОБНОВИТЬ КОМПАНИЮ

Деятельность

Xudocestvennae Akademie evleetse pervom vissem ucebnim zavedeniem po xudocestvennomu isskustvu. Zdesg provoditse podqotovka kadrov po vsem sferam
"Civopisg", "Skulgptura", "Qrafika", "speuialgnostg Teatr-dekora", "Xudocnik-zodciy", "Istorie i teorie izobrazitelgnoqo isskustva" (ocniy-zaocniy), "Restovrauie i gkspertiza proizvedeniy isskustva" (ocniy-zaocniy), "Xudocnik po intergeru", "Xudocnik po reklamnoy rabote", "Modelger-xudocnik", "Dizayner-xudocnik", "Dekorativno-prikladnoe i narodnoe isskustvo" (Xudocnik po xudocestvennoy keramike i steklu, "Xudocnik po xudocestvennomu metallu"), "Xudocnik kovrotkac", "Xudocestvennoe kovrotkacestvo" (qobelen). V Akademii deystvuot 3 fakulgteta - "Izobrazitelnoe isskustvo", "Isskustvovedenie" i "Zodcestvo i dizayn". V sostav fakulgteta
"Civopisg", "Qrafika", "Skulgptura", "Risovanie"; v sostav fakulgteta "Isskustvovedenie" vxodet kafedri: "Istorie i teorie izobrazitelgnoqo isskustva", "Qumanitarnie i obhestvennie predmeti"; k fakulgtetu "Zodcistva i dizayna" otnosetse kafedri: "Dizayn", "Zodcistvo" i "Dekorativno-prikladnoe isskustvo".

Общая информация

Дата основания: 2000

www : http://www.adra.edu.az

Registration No. : 3164850

Тип компании : Головная организация

Торговые марки и бренды

Количество работающих

По месту расположения
Неизвестно
Всего в компании
От 250 до 499
Всего в группе компаний
Неизвестно

Оборот

Руководство

Omer Eldarov

rektor

Новости

У этой компании нет размещенных новостей