İSTİ SU Fatmeyi - Zəhra Şəfa Sanatoriyası

Qəriblər kəndi
AZ4400 Masallı
Азербайджан

Список похожих компаний?

Данные компании İSTİ SU Fatmeyi - Zəhra Şəfa Sanatoriyası

Общая информация

Год основания
Организационная форма Private enterprise

Основные показатели İSTİ SU Fatmeyi - Zəhra Şəfa Sanatoriyası

Количество работающих

  • По месту расположения

    Неизвестно 

  • Всего в компании

    Неизвестно 

Руководство İSTİ SU Fatmeyi - Zəhra Şəfa Sanatoriyası

Руководство

Qardaşəli Allahyarov

Продукция и услуги İSTİ SU Fatmeyi - Zəhra Şəfa Sanatoriyası

ПОХОЖИЕ КОМПАНИИ: