Список компаний - Julfa

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Mənzil təmir - tikinti sahəsi

KAPİTAL BANK ASC (Culfa filialı)

Təsərrüfatlararası səyyar mexanikləşmiş dəstə

Dəmiryolu evlər idarəsi N16

Culfa Avtonəqliyyat SC

Neft məhsulları anbarı

Birləşmiş qazanxana və istilik şəbəkəsi

Yol təmiri, tikinti və istismarı sahəsi

Kooperativ tədarük-sənaye ticarəti birliyi

Kənd kimya birliyi

Üzüm emalı zavodu N 3

Mexanikləşdirilmiş dəstə N55

İctimai peşə birliyi

ARAZIN SƏSİ redaksiyası

Kino-video idarəsi

İstehlak cəmiyyəti

Əhalinin sosial müdafiə mərkəzi

Əhaliyə məişət xidməti idarəsi

Əmək və məşğulluq mərkəzi

Gigiyena və epidemioloji mərkəz

Statistika İdarəsi

Mədəniyyət şöbəsi

Dövlət sığorta agentliyi

Culfa mərkəzi xəstəxanası

Culfa Maliyyə Şöbəsi

Culfa rayon İcra Hakimiyyəti

Culfa Şəhər İcra Nümayəndəliyi

Culfa Vergi Müfəttişliyi

Abrequnus internat məktəbi

Culfa Peşə Məktəbi, M. Nəcəfov adına

Culfa Rabitə İdarəsi

Culfa rayon tikinti-quraşdırma idarəsi

Karbon Qazı Zavodu MMC

Naxçıvanbank ASC (Culfa filialı)

Назад наверх